Now showing items 1-11 of 11

  • Calprotectin (S100A8/S100A9) and myeloperoxidase: Co-regulators of formation of reactive oxygen species 

   Bøyum, Arne; Skrede, Knut Kristian; Myhre, Oddvar; Tennfjord, Vivi-Ann; Neurauter, Christine Gran; Tolleshaug, Helge; Knudsen, Eirunn; Opstad, Per Kristian; Bjørås, Magnar; Benestad, Haakon Breien (2010)
   Inflammatory mediators trigger polymorphonuclear neutrophils (PMN) to produce reactive oxygen species (ROS: O2-, H2O2, ∙OH). Mediated by myeloperoxidase in PMN, HOCl is formed, detectable in a chemiluminescence (CL) assay. ...
  • Environmental reporting in the Norwegian defence sector for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Bratland, Håkon; Longva, Kjetil Sager (2010)
   The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2007 

   Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2008)
   English summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008 

   Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager; Bratland, Håkon (2010)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Glysin som en del av det akutte resusciteringsregimet etter skuddskader hos gris - modulering av den tidlige inflammatoriske responsen 

   Gundersen, Yngvar; Vaagenes, Per; Andersen, JM; Dreiem, Anne; Haugen, AH; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Sterri, Sigrun; Thrane, Ingjerd (2003)
   As part of a training course in Traumatology and War Surgery organised by the Norwegian Defence Medical Headquarter at Lahaugmoen camp we have used glycine as part of the immediate resuscitation regime after gunshot injuries ...
  • Klimagassutslipp fra alternative strategier for avfallshåndtering i Forsvaret - et klimaregnskap for fem utvalgte lokaliteter 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2011-02-22)
   Hensikten med dette arbeidet var å sammenligne klimagassutslipp fra alternative metoder for avfallshåndtering i Forsvaret for å finne fram til den mest miljøvennlige håndteringen sett i et klimaperspektiv. Klimagassregnskapet ...
  • Sluttrapport for oppdrag FFI-2008068, Skifte Eiendom : etablering av rutiner for registrering i Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2010)
   I forsvarssektorens system for miljøledelse stilles det krav til at miljøpåvirkninger skal registreres i forsvarssektorens miljødatabase (MDB). MDB skal samle informasjon som skal danne grunnlag for intern styring av ...
  • Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2012-03-26)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren ...