Now showing items 1-3 of 3

  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Hurtig innovasjonsløp for helsesektoren – utvikling av en nødrespirator i forbindelse med koronakrisen 

   Bjørk, Hanne Marit; Fretheim, Ole; Sagsveen, Bendik; Størkersen, Nils; Mørkved, Torgeir; Brunsvig, Christian (2020-05-29)
   SARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, spredte seg raskt over landegrenser vinteren 2020. Knapphet på smittevernsutstyr og respiratorer globalt medførte restriksjoner på handel og leveranser mellom land. I Norge ble det ...
  • Sikkerhetssektorreform i Georgia – en vurdering av Forsvarets bidrag til Nato-Georgia Joint Training and Evaluation Center (JTEC) 

   Johansen, Iver; Mørkved, Torgeir (2020-12-10)
   Nato vedtok på toppmøtet i Wales i september 2014 en omfattende pakke med tiltak for å støtte sikkerhetssektorreform i Georgia. Pakken var dels et svar på Russlands annektering av Krimhalvøya og krigføring i Ukraina, og ...