Now showing items 1-2 of 2

  • LINE EW-UAS - an experimental unmanned system for coastal surveillance using ESM technology 

   Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Aronsen, Morten; Bergh-Nilssen, Eivind; Gulbrandsen, Fredrik; Hoelsæter, Øistein; Jahnsen, Berit; Kloster, Morten; Kure, Øivind; Larsen, Erlend; Lund, Ketil; Macdonald, Robert; Moen, Jonas; Nilssen, Jan-Rune; Sander, Jostein; Smestad, Tore; Thoresen, Thomas (2016-05-09)
   Drones and unmanned systems are attracting increasing interest from both military and civilian authorities alike, particularly in connection with surveillance and security technologies. An example of a use case for such ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...