Now showing items 1-1 of 1

    • Forsvarets miljøregnskap for 2006 

      Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager; Isdahl, Torgeir (2007)
      Rapportene ”Forsvarets miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvaret, presentere Forsvarets samlede miljøpåvirkninger, og synliggjøre hvilke tiltak som kan/bør iverksettes. Forsvaret ...