Now showing items 1-15 of 15

  • Adapting Web Services for Limited Bandwidth Tactical Networks, published at the 12th ICCRTS 

   Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Eggen, Anders (2007)
   Web Services er i utstrakt bruk på Internett i dag, og hyllevare er lett tilgjengelig. Web Services blir vurdert som en grunnteknologi for Nettverksbasert Forsvar, og virker lovende fordi både synkrone og asynkrone ...
  • Experiment report: "Secure SOA supporting NEC" - NATO CWID 2006 

   Rasmussen, Rolf; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Haakseth, Raymond; Lund, Ketil; Hadzic, Dinko (2006)
   During NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) 2006 the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted the experiment “Secure SOA supporting NEC”. This document gives an overview of the ...
  • Information exchange in heterogeneous military networks 

   Skjervold, Espen; Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Schenkels, Léon; Busch, James (2009)
   The NATO-equivalent of the Norwegian ”Network Based Defence” is ”Network Enabled Capabilities” (abbreviated NNEC). This concept allows users at all operational levels to seamlessly access the necessary and relevant ...
  • The joint NO and UK demonstration of integrated MMHS, PKI and Directory Systems at JWID 2003 

   Eggen, Anders; Andreassen, Morten; Hvinden, Øyvind; Lægreid, Helge (2002)
   This report describes the joint NO and UK interoperability testing of integrated MMHS, PKI and Directory Systems conducted at JWID 2003. Joint Warrior Interoperability Programme (JWID) is a yearly event with the main site ...
  • Operative beslutningsstøttetjenester - fremtid NBF 

   Gagnes, Tommy; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Rasmussen, Rolf; Sletten, Geir (2005)
   This report describes a conceptual solution for information and integration services for Command and Control in a short-term view (2008). We have used a long-term vision for 2014 as a basis, and from this derived a ...
  • A protocol solution for replication of information in a NATO tactical directory 

   Eggen, Anders (2003)
   This document describes a tactical X.500 (ref. (24)) or ACP 133 (ref. (25)) Directory protocol solution, which may be used for replication of data between NATO Directory systems over links/networks with reduced throughput ...
  • Publications related to NATO CWID 2007 SOA experiments 

   Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2008)
   Denne rapporten inneholder de tre artiklene relatert til eksperimentene på NATO CWID 2007 som Sikker gjennomgående SOA (prosjekt 1086) har publisert på internasjonale konferanser.
  • Robust Web Services in Heterogeneous Military Networks 

   Lund, Ketil; Skjervold, Espen; Johnsen, Frank Trethan; Hafsøe, Trude; Eggen, Anders (2010)
   NATO Network Enabled Capability is firstand foremost about achieving better interactionbetween the different actors involved in militaryoperations. This implies more efficient exchangeof information. Consequently, the NATO ...
  • Semantic Service Discovery for Interoperability in Tactical Military Networks 

   Johnsen, Frank Trethan; Rustad, Marianne; Hafsøe, Trude; Eggen, Anders; Gagnes, Tommy (2010)
   Interoperability, both inter- and intra-nation, is a main concern when attempting to fully realize NATO Network Enabled Capabilities (NNEC). The NNEC vision implies an information infrastructure that supports prioritized access ...
  • Sluttrapport for prosjekt 898 NbF Beslutningsstøtte 

   Hedenstad, Ole-Erik; Eggen, Anders; Hafnor, Hilde; Gagnes, Tommy (2007)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet, inklusive resultater og anbefalinger fra FFIprosjekt 898 NbF Beslutningsstøtte. Rapporten er bevisst holdt på et oversiktsnivå og peker på de dokumentene som går mer i ...
  • Specification of a socket interface for a generic tactical protocol solution 

   Eggen, Anders (2004)
   This report gives a specification of a JAVA socket API (Application Protocol Interface) on top of a generic protocol solution developed for use over communication systems with low data rate. The solution may be used for ...
  • Standardiseringsarbeid i NATO og IETF innen militær meldingstjeneste og ende-til-ende sikkerhetsløsninger 

   Eggen, Anders (2003)
   This report summarises the contribution of the FFI project STAROS in international standardization of Military Message Handling Systems and related end-to-end security mechanisms. The report describes the involvement in ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Using web services to realize service oriented architecture in military communication networks 

   Lund, Ketil; Eggen, Anders; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen, Frank Trethan (2007)
   The principles of network enabled capability highlight the need for seamless information exchange. The service oriented architectural paradigm has been recognized as one of the key enablers to achieve this. At the same ...
  • Using Web Services to realize Service Oriented Architecture in Military Communication Networks, published in IEEE Communications Magazine 

   Lund, Ketil; Eggen, Anders; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T. (2007)
   En tjenesteorientert arkitektur kan muliggjøre sømløs informasjonsutveksling, og er således viktig for å oppnå selve grunnprinsippet bak Nettverksbasert Forsvar. Web services er i skrivende stund den mest vanlige måten ...