Now showing items 1-1 of 1

    • Helseeffekter ved bruk av blyholdig og blyfri ammunisjon i kombinasjon med HK416 

      Voie, Øyvind Albert; Borander, Anne-Katrine; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Grahnstedt, Svein; Johnsen, Arnt Magne; Kongerud, Johny; Danielsen, Tor Erik; Longva, Kjetil Sager (2013-08-25)
      Bakgrunn: Røyk avgitt under avfyring av håndvåpen består av en blanding av gasser, damp og partikler. Formålet med studien var å se på akutte effekter ved bruk av håndvåpenet, HK416 og de tre ammunisjonstypene SS109, ...