Now showing items 1-2 of 2

  • Alternative strukturer for landmakten 

   Johansen, Iver; Geiner, Jan Frederik; Daltveit, Egil (2011-03-24)
   Denne rapporten danner grunnlag for videre arbeid med landstrukturer i FFI-prosjektet 1143, ”Fremtidens landmakt”. Rapporten tar for seg syv balanserte og fem ubalanserte landstrukturer. Med balansert menes i denne ...
  • Trender i militære operasjoner 

   Daltveit, Egil; Geiner, Jan Frederik; Ydstebø, Palle (2010)
   Alle som har fulgt utviklingen av vestlige militære styrker de siste tre tiårene har vært vitner til en stadig reduksjon i deres størrelse og en tydelig satsing på omfattende teknologiske løsninger. Trenden har vært ...