Now showing items 1-3 of 3

  • An application of a combined framework to set the future direction of the Norwegian Home Guard 

   Hove, Kjetil Hatlebakk; Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Rones, Nina (2020-02-17)
   In 2017, the Norwegian Ministry of Defence and the Norwegian Home Guard commissioned a research project to help set a future identity and direction for the reserve-based Home Guard. Using a combination of frameworks, we ...
  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer 

   Gulichsen, Steinar; Vatne, Dagfinn Furnes; Dahl, Per Kristian (2020-07-01)
   Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig ...