Now showing items 1-1 of 1

    • Logistikk og støtte - en beskrivelse av hvilke tjenester som inngår i begrepet 

      Lien, Guro; Nilsen, Terje; Steder, Frank Brundtland; Dahl, Lars Torgeir; Jenssen, Henning Berger (2008)
      Logistikk- og støttetjenester utgjør det ressursmessige grunnlaget som den militære virksomheten hviler på, og er avgjørende for at militære operasjoner skal kunne gjennomføres. Logistikk fungerer som en styrkemultiplikator, ...