Now showing items 1-1 of 1

    • Modellering av roterende legeme 

      Bakken, Raymond (2009)
      Denne oppgaven gikk ut på å lage en matematisk modell av et 155 mm spinnstabilisert prosjektil som har mulighet til å korrigere sin egen bane. For å få til en banekorreksjon er det tenkt at man kan bytte ut brannrøret med ...