Now showing items 1-5 of 5

  • Classification of Ships Using Real and Simulated Data in a Convolutional Neural Network 

   Ødegaard, Nina; Knapskog, Atle Onar; Cochin, Christian; Louvigne, Jean Christophe (2016)
   Convolutional neural networks (CNNs) have recently been applied successfully in large scale image classification competitions for photographs found on the Internet. As our brains are able to recognize objects in the images, ...
  • Comparison of simulated and measured ISAR images flow of a ship at sea 

   Vignaud, Luc; Ødegaard, Nina; Ruggiero, Henri; Cochin, Christian; Louvigne, Jean Christophe; Knapskog, Atle Onar (2021-07-02)
   The aim of this work is to simulate a flow of ISAR images for a ship at sea seen from an airborne radar, in rigorously the same configuration as it has been measured by a real SAR using the recorded motion data of both ...
  • Klassifikasjon i SAR-bilder ved bruk av ulike preprosesseringsteknikker og klassifikatorer 

   Ødegaard, Nina (2008)
   Automatisk målgjenkjenning (ATR) i SAR-bilder kan lette arbeidet til en operatør. En høyoppløselig SAR-sensor vil kunne generere store mengder data, og det er derfor ønskelig å automatisere klassifikasjonsprosessen. For ...
  • Målekampanjer med PicoSAR i Oslo havn og Kjellerområdet høsten 2011 

   Knapskog, Atle Onar; Ødegaard, Nina (2011-11-09)
   Denne rapporten beskriver en serie av målinger som er gjort med radarsystemet PicoSAR fra helikopter i Oslo havn og Kjellerområdet høsten 2011. Rapporten er hovedsakelig en dokumentasjon av planlegging og gjennomføring av ...
  • Use of n-vector for radar applications 

   Ødegaard, Nina; Gade, Kenneth (2018)
   This paper aims to alert the radar community about the benefits of using n-vector for representing global horizontal position. Unlike other alternatives, n-vector position calculations are simple, vectorized and exact at ...