Now showing items 21-26 of 26

  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...
  • Spørreundersøkelse blant vernepliktige i Hæren vedrørende norsk internasjonalt engasjement, verneplikt og verving 

   Steder, Frank Brundtland (2000)
   This report describes the results from a questionnaire among conscripts in the Norwegian Army 3 months into their service. The questionnaire addressed questions concerning recruitment to a professional Army unit, and ...
  • TAV - økt effektivitet i Forsvaret 

   Pedersen, Lars Erik; Enemo, Geir; Steder, Frank Brundtland (2010)
   Denne rapporten beskriver konsepter, teknologier og systemer som inngår i Total Asset Visibility (TAV) og hvordan disse delene danner grunnlaget for økt effektivitet i Forsvaret. TAV har som mål å skaffe til veie et ...
  • Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Fauske, Maria Fleischer (2012-08-23)
   Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at ...
  • Utvikling av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten – sikre balanse mellom medisinsk forsvarlighetog militær hensiktsmessighet 

   Pedersen, Marius Nyquist; Engøy, Thor; Vormdal, Tor Ole; Svellet, Terje; Steder, Frank Brundtland (2023-11-23)
   Denne studien er utarbeidet av FFI-prosjektet «Saniteten mot 2040» og har analysert hva som er en hensiktsmessig og fremtidsrettet innretning av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten. Rapporten baserer seg på kilder som ...
  • War and the Willingness to Resist and Fight in Ukraine 

   Bukkvoll, Tor; Steder, Frank Brundtland (2023-12-05)
   This study explores the effects of Russia's use of military force on the Ukrainian willingness to fight and resist. We find assumptions from the theoretical literature on the willingness to fight of limited relevance. ...