Now showing items 21-22 of 22

  • “Vindtunnelen”. Undervannsakustikk. Registrerende bunnstasjon 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2006)
   “Vindtunnelen”: Allerede et år etter at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var opprettet, ble det besluttet at et satsningsområde skulle være utvikling av raketter. I 1947 fikk instituttet en ekstrabevilgning til ...
  • Virkninger av kjernevåpen 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   Etter at atombomben ble sluppet over to japanske byer i 1945, sto verden overfor et nytt trusselbilde; et våpen med en enorm slagkraft og en intens radioaktiv stråling. FFI fikk tidlig ansvaret for å veilede Totalforsvaret ...