Now showing items 778-797 of 1948

  • Innsamling av hydrografiske data i Oslofjorden – FFIs bidrag i prosjektet FjordOs II 

   Author::Østenstad, Petter; Author::Hjelmervik, Karina Bakkeløkken (2018-10-01)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er med i prosjektet FjordOs II som skal videreutvikle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre resultater fra en høyoppløselig numerisk varslingsmodell for Oslofjorden. Prosjektet er ...
  • Innsamling og beskrivelse av kjerneprøver og grabbprøver fra havbunnen i Forsvarets øvingsfelt i nordlige Nordsjøen 2004-2008 

   Eidem, Ellen Johanne; Landmark, Knut (2008)
   I forbindelse med oppmåling av havbunnen i Forsvarets øvingsfelt i den nordlige Nordsjøen har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt 40 kjerneprøver og 37 grabbprøver for undersøkelser av havbunnens beskaffenhet. ...
  • Innsamling og modellering av data for analyse av militære operasjoner 

   Ljøgodt, Håkon (2008)
   Denne rapporten er skrevet som en del av prosjekt 1068: ”Metoder og modeller for analyse av freds- og lavintensitetsoperasjoner”. Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over metoder for innsamling og modellering av ...
  • Integrasjon av nettverkssimulatoren OMNeT++ med HLA 

   Nielsen, Martin Normann (2011-03-31)
   Denne rapporten beskriver arbeidet med å integrere en diskret hendelsessimulator, OMNeT++, i distribuerte simuleringsføderasjoner basert på High Level Architecture (HLA). Arbeidet har hatt som mål å samle simuleringsansvar ...
  • Integration of chemical and radiological sensors in a tactical network 

   Tørnes, John Aasulf; Larsen, Erlend (2014-09-01)
   The Chemical and Radiological (CR) sensors in the Norwegian Armed Forces today are stand-alone units giving alarms locally to the personnel in close proximity to the sensor. Other troops are alerted through the chain of ...
  • Integrert bro for hurtigbåt - fysiologiske og psykologiske forsøk i laboratorieprototyp 

   Wiik, Pål; Bråthen, Karsten (1994)
   The evaluation of a prototype of integrated bridge for high speed craft are based on user tests. How such tests can be performed in a simulator are discussed, and subjective rating methods as well as objective psychoph ...
  • Intelligent Tactical IP Router 

   Hauge, Mariann; Haavik, Svein (2009)
   In connection with the introduction of a Network Based Defence (derived from the original Network Centric Warfare term) we envision a definite requirement for a ubiquitous communications network. This network will be based ...
  • Interacting multiple model probabilistic data association - en studie av målfølgingsalgoritme for aktiv sonar 

   Gjersøe, Amund (2003)
   This document conducts a study of a target tracking algorithm, based on interacting multiple models in combination with probabilistic data association, derived, presented and discussed in the UNISON 2005 project. The ...
  • Interactive Terrain Editor (ITED) 

   Aasen, Martin Ferstad; Breivik, Lars Hofsøy (2011-06-27)
   In military Modelling and Simulation (M&S) the synthetic natural environment (SNE) is a very important component. The first and most obvious aspect is the visual quality a high detail, high resolution SNE makes achievable. ...
  • Interferometrisk nedsynkningsanalyse og superoppløsning av SAR satellittbilder 

   Ramberg, Morten (2007)
   I denne oppgaven er det utført en nedsynkningsanalyse av Oslo og omegn, basert på ERS SAR satellittbilder fra perioden 1992 til 2000. Analysene er utført med PSInSAR-teknikken som muliggjør interferometriske undersøkelser ...
  • Intermediate Scale Gap Test MCX-6100 CH 6027/14 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-12-16)
   The main explosive filling in munitions must have properties that fulfil the IM requirements in STANAG 4439 (1). An important property for several of the IM threats is the shock sensitivity of the explosive filling. Based ...
  • Intermediate scale gap test of MCX-6002 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-11-18)
   The main explosive filling in munitions must have properties that fulfill the IM-requirements in STANAG 4439. An important property for several of the IM threats is the shock sensitivity of the explosive filling. With ...
  • Intermediate scale gaptest of MCX-6100 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-11-18)
   The main explosive filling in munitions must have properties that fulfil the insensitive munitions requirements in STANAG 4439. An important property for several of the IM threats is the shock sensitivity of the explosive ...
  • International Workshop on Munitions and Environment, Lillestrøm, Norway 14-16 May 2008 

   Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert (2008)
   The report is a summary of the International Workshop on Munitions and Environment that was hosted by the Norwegian Defence Research Establishment at Hotel Arena in Lillestrøm, Norway 14-16 May 2008. Twenty four participants ...
  • Interoperabilitet - kostnadsdriver og styrkemultiplikator 

   Aabakken, Ola (2002)
   The main aim of this report is to analyse Interoperability (IO) of military forces and the consequences for Norway of more emphasise on IO, both nationally and in NATO. The first part of the report argues that IO is a ...
  • Interoperable service discovery : experiments at Combined Endeavor 2009 

   Johnsen Frank T.; Flathagen, Joakim; Hafsøe, Trude; Skjegstad, Magnus; Kol, Nanda (2009)
   This report summarizes the Web services discovery activities in project 1086. In particular, we discuss our experiments at Combined Endeavor, where we performed joint experiments with the NC3A in the Netherlands in 2009. ...
  • Introduction to ionization pin probes to measure detonation velocity 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-02-09)
   Detonation velocity can be measured by different methods. Earlier two probes of isolated twisted copper wires have been used to measure the time the detonation front uses for a predefined distance. The drawback with this ...
  • Introduction to shock-response spectra 

   Andreassen, Øyvind (2020-11-21)
   A shock is a sudden and violent event. There are many examples of shocks, from earth quakes and explosions to controlled mechanical transient processes. In this report, we discuss theory, modeling and analysis methods ...
  • An introduction to the Bluetooth technology and its applications 

   Hagen, Janne Merete; Pham, Vinh (2015-05-21)
   Blåtann (Bluetooth) er innebygget i ulike produkter. Teknologien er anvendt i helseprodukter, i forretningsprodukter for eksempel logistikk, og selv i sikkerhetsprodukter. I mange tilfeller kan slike blåtannenheter kople ...
  • Introduksjon til simulering 

   Skjelland, Espen; Feet, Else Helene; Frihagen, Jon (1994)