Now showing items 264-283 of 1785

  • Dekontaminering av åndedrettsvern med hydrogenperoksiddamp - prinsipper, teknologier og systemer 

   Moen, Line Victoria; Fykse, Else Marie; Dybwad, Marius (2020-06-24)
   Tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr er en forutsetning for at helsevesenet skal fungere og kunne løse de utfordringer de står overfor i en pandemisituasjon. Under den pågående koronapandemien har stabil tilgang på ...
  • Deltagelse i NATO/PFP - interlaboratorieøvelse for deteksjon/identifikasjon av biologiske stridsmidler 

   Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar; Økstad, Ole Andreas; Fykse, Else Marie (2000)
   NATO styrker. enten i fredsbevarende operasjoner eller i annen type strid, kan bli utsatt for angrep/sabotasje med biologiske våpen. I en slik situasjon er det viktig at en hurtig evaluering av situasjonen er mulig for ...
  • Deltagelse på kurs i SIBCRA prøvetaking - praktisk og teoretisk introduksjon til AEP-66 

   Olsen, Jaran Strand; Juul, Hilde Magda (FABCS) (2011-10-20)
   Som en del av det Nordiske samarbeidet innen CBR vern deltok Norge på det Finske ingeniørregimentets SIBCRA kurs ved Keuruu, 4-15. oktober 2010. Sverige og Danmark deltok også på kurset som ga et innblikk i hvordan Finland ...
  • Demokratisering og valg : OSSEs rolle i forbindelse med valgene i Bosnia og Herzegovina i 1996-1997 

   Finstad, Lars Harald (2000)
   In the accordance with the Dayton Peace Agreement (signed in December 1995), the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), was requested to put in place an election programme for Bosnia and Herzegovina. This ...
  • Demonstrator for bildeoppbygging 

   Mevassvik, Ole Martin; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Rose, Kjell; Viken, Kjell; Bråthen, Karsten; Leere, Anton B.; Sanden, Helge; Urdahl, Morten (2003)
   The report describes a technology demonstrator for maritime command and control, more specifically maritime picture production. The demonstrator includes legacy command and control information systems and new decision ...
  • Den autonome framtid 

   Author::Bruvoll, Solveig; Author::Geilhufe, Marc; Author::Haavardsholm, Trym Vegard; Author::Moen, Jonas; Author::Pettersen, Andre; Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Aarønæs, Lars; Author::Hofoss, Espen (2019-09-17)
   Framtiden er ubemannet. Autonom betyr uavhengig. Med autonome systemer mener vi maskiner som løser opp-gaver på egen hånd. Det investeres store summer i slik teknologi både sivilt og militært. Grensene for hva autonome ...
  • Den fremtidige personellutviklingen i Forsvaret - simuleringer med Magika2 

   Malerud, Stein (2010)
   I denne rapporten presenteres resultater fra personellsimuleringsmodellen Magika2 (Modell for alders-, grads- og kompetanseutvikling i Forsvaret) som er utviklet for å støtte analyser av den fremtidige personellstrukturen ...
  • Density mapping of ship traffic 

   Aronsen, Morten; Landmark, Knut (2016-11-23)
   An increasing number of satellites relay information from the Automatic Identification System (AIS) anti-collision system. This has resulted in a global coverage of ship position data, and several commercial service ...
  • Deployerbar WiMAX 2,3 GHz i skog : propagasjonsmålinger 

   Voldhaug, Jan Erik; Bråten, Lars Erling; Sander, Jostein (2009)
   Som en følge av innføring av nettverksbasert forsvar, oppstår et behov for utveksling av langt større informasjonsmengder innad i og mellom Forsvarets plattformer og avdelinger enn noen gang tidligere. For å møte dette ...
  • Design and implementation of an augmented reality system for VBS2 

   Evensen, Per-Idar (2012-03-29)
   This report describes the implementation of an Augmented Reality (AR) system for Virtual Battlespace 2 (VBS2). The AR system is developed using VBS2Fusion, which is a C++ based application programming interface (API) for ...
  • Design of a high pulse energy coherent ultraviolet source - simulations and experimental design 

   Rustad, Gunnar; Farsund, Øystein (2013-02-01)
   The report discusses design considerations and numerical simulations of different system architectures for generation of several tens of mJ pulse energy in the ultraviolet range around 290- 300 nm. The architectures ...
  • Design of an initial LLC Data Protocol for the NBWF Simulator 

   Berg, Tore J. (2012-03-21)
   NATO has an ongoing activity with the objective to develop a narrowband waveform (NBWF) standard. This is a single-channel mobile ad-hoc network (MANET) which shall serve voice traffic and data traffic over a 25 kHz radio ...
  • The design of an initial NBWF network simulator 

   Berg, Tore J. (2008)
   Dette dokumentet er en leveranse fra modellerings- og simuleringsaktiviteten under TIPPER-prosjektet. Prosjektet deltar aktivt i et standardiseringsarbeid i NATO som skal ta fram en smalbånds bølgeformstandard. Hensikten ...
  • Design og implementasjon av FFI GCS - kontrollstasjon for ubemannede systemer 

   Skjervold, Espen (2016-02-26)
   Formålet med denne rapporten er å dokumentere og gjøre kjent en egenutviklet kontrollstasjon for ubemannede systemer, tatt frem gjennom prosjektet 1359 «Teknologi for fremtidens UAS». Motivasjonen for å utvikle en egen ...
  • Desinfeksjon og gjenbruk av åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) - litteratursammenstilling 

   Author::Tønsager, Janne (2020-05-05)
   Åndedrettsvern, som filtrerende halvmasker, benyttes i helsevesenet for å beskytte brukeren mot smittestoffer. Maskene må ha god tetting mot ansiktet og et velfungerende filtermateriale for å virke optimalt. De er ...
  • Det grønne forsvaret? 

   Author::Voie, Øyvind; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Aarønæs, Lars; Author::Utstøl, Simon; Author::Sparrevik, Magnus; Author::Hofoss, Espen (2019-11-13)
   DET ER PÅ TIDE Å TA NESTE STEG Bladet du nå holder i hendene skiller seg fra andre FFI-rapporter. Det er ikke sluttresultatet av ett bestemt forskningsprosjekt. Denne utgaven av VITEN er resultat av flere års forskning ...
  • Det slaviske triangelet - en studie av Russlands utenriks- og sikkerhetspolitikk i forhold til Hviterussland og Ukraina 

   Brandt-Hansen, Anne (2000)
   This report gives an analysis of how Russian foreign policy ambitions towards Ukraine and Belarus changed during the period from 1991 to 1997, and by what means Russia conducted her foreign policy towards the two countries. ...
  • Detection of military objects in LADAR images 

   Palm, Hans Christian; Ajer, Halvor; Haavardsholm, Trym Vegard (2008)
   This report describes different techniques for preprocessing, segmentation, and detection of vehicle sized objects in LADAR images. Five preprocessing strategies are presented; 1) Median filtering, 2) Two 1-D median ...
  • Detection performance for Incoherent Range Walk Compensation 

   Finden, Erlend; Christiansen, Jonas Myhre; Lie-Svendsen, Øystein; Olsen, Karl Erik (2014-11-24)
   FFI supports the Royal Norwegian Air Force in their acquisition of new air surveillance sensors. Improved detection performance on low observable targets may be obtained by increasing the radar dwell time on target. For ...