Now showing items 1632-1651 of 1823

  • Test av V50 for minerydderdrakter – revidert utgave 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Sundem-Eriksen, Lasse (2011-05-10)
   Forsvaret evaluerer for tiden nåværende og mulige nye minerydderdrakter. I den forbindelse har Ballistisk laboratorium ved FFI utført tester av om vestene oppfyller det spesifiserte beskyttelsesnivået. Beskyttelsesnivået ...
  • Test of Hesco shelters November 2010 

   Holm, Knut B.; Fykse, Haakon (2011-07-04)
   To investigate the protective properties of Hesco Concertainer gabions, charges have been detonated against gabions of different sizes. The experiments simulated direct hits of weapons according to threat levels specified ...
  • Test rig design and manufacture - RTP103.014 FFI 6.2 WP 1 01 

   Sagsveen, Bendik (2006)
   In the WEAO project Europa 103.014 “Lightweight low cost carbon fibre composite materials and structures for Armour Fighting Vehicle Platforms – CAFV”, each nation will build an Application Case. The Norwegian Application case ...
  • Testing a simple velocity fluctuation model for one-dimensional simulations of shock-wave particle cloud interaction 

   Lotsberg, Bernhard Nornes; Osnes, Andreas Nygård (2020-06-17)
   Airborne dispersal of toxic substancres in populated regions is a central research topic at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). Such an event can be the result of accidents in industrial areas or during ...
  • Testing av blindgjengere fra 12,7 mm og 20 mm MP-ammunisjon mot åpen ild - risiko for utilsiktet oppvarming 

   Skriudalen, Stian; Fykse, Haakon; Dullum, Ove (2000)
   Gjennom de siste tiårene har MP-ammunisjon i kaliber 12,7 mm og 20 mm blitt mer og mer utbredt i Forsvaret. Denne ammunisjonstypen inneholder en liten, men ikke ufarlig, mengde sprengstoff. I forbindelse med rydding og ...
  • Testing av filtermedier for rensing av tungmetaller i avrenningsvann fra skytebaner - feltforsøk på Terningmoen skytefelt 

   Mariussen, Espen; Strømseng, Arnljot (2013-01-08)
   Overvåkningsstudier har vist utlekking av tungmetaller, som kobber (Cu) og bly (Pb), samt metalloidet antimon (Sb) fra skytebaner ut i avrenningsbekker. Dette kan føre til skadelige effekter på dyr og planter som blir ...
  • Testing av filtermedier for rensing av tungmetaller i avrenningsvann fra skytebaner : feltforsøk ved Steinsjøen skytefelt 

   Mariussen, Espen; Ljønes, Marita; Strømseng, Arnljot (2011-02-01)
   Overvåkningsstudier har vist utlekking av tungmetaller, som kobber (Cu) og bly (Pb), samt metalloidet antimon (Sb) fra skytebaner ut i avrenningsbekker. På Steinsjøen skytefelt i Hurdal er det målt til dels høye ...
  • Testing av jordforberedelser for stabilisering av tungmetaller i jord 

   Strømseng, Arnljot; Ljønes, Marita; Mariussen, Espen (2011-02-01)
   Flere tonn metaller og metalloider som kobber (Cu), bly (Pb) og antimon (Sb) fra ammunisjon deponeres årlig i norske skytefelt. Metallene som deponeres vil, i tillegg til mekanisk slitasje, korrodere når de utsettes for ...
  • Testing av metoder for hurtigpåvisning av forurensning fra eksplosiver 

   Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Johnsen, Arnt; Nordås, Silje V.; Aaserud, Bjørn Henrik (2009)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de siste årene foretatt undersøkelser av eksplosiv-forurensning fra ammunisjon i skyte- og øvingsfelt. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess som inkluderer prøvetaking i felt, ...
  • Testing av sjokkfølsomhet av Dyno I-RDX 

   Nevstad, Gunnar Ove (2002)
   PBXN-109 has been produced from different RDX qualities to study properties as pot-life, mechanical properties and shock sensitivity. DYNO Industrier produced the applied RDX. The first RDX quality studied was delivered ...
  • Testing av sjokkfølsomhet til PBXN-110 

   Nevstad, Gunnar Ove (2005)
   The PBXN-110 composition has been used to test the quality of HMX crystals. PBXN-110 is a cast cure PBX containing an inert binder system and HMX. A ratio of 3:7 between HMX class 2 and class 3 was used to study the process ...
  • Testing av ventilasjonssystem på diverse overbygde standplasser 

   Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Ida Vaa; Johnsen, Arnt; Ljønes, Marita (2016-07-18)
   Som en del av tiltakene mot eksponering for avgasser har Forsvaret besluttet å installere ventilasjonssystem på overbygde standplasser. FFI har i denne anledning fått i oppdrag fra forsvarsbygg å teste flere ferdige ...
  • Testing av ventilasjonssystem på en overbygd standplass på Rena leir 

   Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Ljønes, Marita (2011-05-18)
   Formålet med denne studien var å teste forbedringen av luftkvalitet rundt skytteren ved bruk av et ventilasjonsanlegg på en overbygd standplass på Rena. Ventilasjonssystemet er et prototypanlegg installert for dette ...
  • Testing av ventilasjonssystem på to overbygde standplasser på Rena leir 

   Voie, Øyvind Albert; Ljønes, Marita; Johnsen, Arnt (2012-09-26)
   Formålet med denne studien var å teste forbedring av luftkvalitet rundt skytteren ved bruk av et ventilasjonsanlegg på en overbygd standplass på Rena. Tidligere er det gjennomført en test på et prototypanlegg som inkluderte ...
  • Testing French BMS, FINDERS 

   Halsør, Marius (2008)
   In FFI-project 1019, “TEKNISK”, we aim to advice the Norwegian Army on what functionality they should require from a future Battlefield Management System (BMS). The French Army will be using a BMS called FINDERS, developed ...
  • Testing of CATSS at NOBLE Force Protection Concept Experiment in Kirkenes 22-24 November 2004 

   Tørnes, John Aasulf; Prydz, Petter Andre (2005)
   The Chemical Atomic and Toxic compound Surveillance System (CATSS) was tested during the Force Protection Concept Experiment organised by NOBLE in Kirkenes 22-24 November 2004. In this experiment the CATSS system was tested ...
  • Testing of gun barrel erosion by erosion bomb 

   Nevstad, Gunnar Ove (2003)
   The properties of the propellants are one important factor that determine gun barrel lifetime. To be able to study the propellants influence on the wear of gun barrel have we built test equipment based on a standard closed ...
  • Testing of M7 propellant at different temperatures in closed vessel 

   Nevstad, Gunnar Ove (2009)
   Lot NARA 225A M7 propellant produced as tubes by Nammo Raufoss for use in M72 has been tested in a 700 cm3 closed vessel for determination of the burn rate and impetus. The propellant has been tested at three different ...
  • Testing of M7 propellants in closed vessel 

   Nevstad, Gunnar Ove (2008)
   M7 propellant in form tubes has been tested in a 700 cm3 closed vessel for determination of burn rate and impetus. The tested tubes had an average length of 41.8 mm and a web of 0.94 mm. Four firings with loading density ...
  • Testing of pyrotechnic compositions in closed vessel 

   Nevstad, Gunnar Ove (2001)
   In MP (multipurpose) munitions the nose cap is filled with a pyrotechnic composition that, when it sees certain stimuli, ignite and start burning. This burning is important for how the munitions will function. Compositions ...