Now showing items 1102-1121 of 1861

  • Norms: The forgotten factor in Russian-Western rapprochement - a case study of freedom of the press under Putin 

   Wilhelmsen, Julie (2003)
   The report analyses freedom of the press in Russia as a litmus test of the development of liberal democratic norms under Putin. It addresses both the question of why freedom of the press has deteriorated and what kind of ...
  • Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner - med hvem, med hva og hvorfor 

   Johansen, Per Kristian; Andresen, Rolf-Inge Vogt; Berg-Knutsen, Espen; Karlsrud, Øivind; Kvalvik, Sverre (2007)
   Deltakelse i internasjonale militære operasjoner er et aktuelt tema i samfunnsdebatten og er ansett som viktig for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Selv med utgangspunkt i en slik erkjennelse er det ikke uproblematisk ...
  • Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 

   Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Lien, Guro; Author::Tollefsen, Andreas Forø (2017-07-06)
   Norge har vært en aktiv bidragsyter til internasjonale operasjoner helt siden 1947, men innsatsen endret karakter etter den kalde krigens slutt. Antall operasjoner vi deltok i økte, og bidragene vi sendte var mer offensive. ...
  • Norsk kraftforsyning - dagens system og fremtidig utvikling 

   Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Håvard; Rutledal, Frode (2000)
   This report presents a description of the present Norwegian electric power system, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides the basis for FFI’s current ...
  • Norsk sjømakt 2030 - globale utviklingstrekk 

   Betten, Stian; Borgen, Per Christian; Knutsen, Bjørn Olav; Aas, Johan; Åtland, Kristian (2011-08-08)
   FFI-prosjektet ”Norsk Sjømakt 2030” (Sjømaktprosjektet) har som ambisjon å bidra til å kartlegge faktorer og sammenhenger som kan tenkes å påvirke sjømaktens anvendelse og anvendelighet i et lengre tidsperspektiv, herunder ...
  • Norsk UAV ressurs - forholdet til NATO AGS 

   Fischer, Karl V. (2002)
   Norway has decided to procure a UAV system. The UAV system may be regarded as a complementary surveillance resource to NATO AGS and possibly to national allied airborne ground surveillance assets like JSTARS. Potential ...
  • Norske interesser og Sjømakt 

   Børresen, Jacob; Helseth, Hans Christian (2011-03-03)
   Formålet med denne delrapporten er å drøfte på hvilke interesseområder norsk sjømakt har innflytelse og hvordan Forsvaret og sjømilitær virksomhet best kan fremme, ivareta og beskytte disse. Rapporten legger følgende ...
  • Northern Optics 2006 - report from the organizing committee 

   Arisholm, Gunnar (2007)
   Northern Optics 2006 (NO 2006) er en felles konferanse for de optiske selskapene i Finland, Sverige, Danmark og Litauen og de fysiske selskapene i Estland, Latvia og Norge. Konferansen fant sted i Bergen 14.-16. juni 2006, ...
  • Norway, NATO and cyber defense 

   Johnsen, Siw Tynes (2014-07-10)
   NATO is the cornerstone of Norwegian security policy, and has in recent years intensified its efforts relating to the cyber domain. Cyber defense has gained increased attention in Norway as well, and the Norwegian Armed ...
  • Norwegian defence reforms of the 1990s 

   Otterlei, Jonny M. (2002)
   This report gives an overview of the Norwegian Defence Reforms of the 1990s focussing on defence concept evolution, the planning process, implementation issues, funding, time horizon for planning and lessons identified. ...
  • Norwegian long-term defence analysis - a scenario- and capability-based approach 

   Vatne, Dagfinn Furnes; Køber, Petter Kristian; Guttelvik, Mona Sagsveen; Arnfinnsson; Brynjar; Rise, Ørjan Rogne (2020-10-21)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) supports the political and military leadership of Norwegian defence in their long-term defence planning. In this report, we describe and review the method FFI uses to ...
  • Not focussing on whether it's a spout or a handle : an anthropological study on even gender balance among conscripts in a Norwegian Air Force battalion 

   Hellum, Nina (2017-05-10)
   The Norwegian Air and Missile Defence Battalion at 138th Air Wing at Ørland airbase was chosen for an experiment between August 2014 and June 2016 on the initiative of the Air Force. Leaders in the Air Force wanted to ...
  • NSAT-1: nye momenter vedrørende kooperative overvåkningssystemer, flerfrekvent sensor samt havbølgers innvirkning på deteksjon og dekning 

   Høye, Gudrun; Eriksen, Torkild; Wahl, Terje; Lyngvi, Aleksander; Narheim, Bjørn T. (2001)
   This report complements the NSAT-1 Phase-A Report with a discussion of three important topics. These are: (1) The emerging cooperative maritime surveillance systems. (2) The possibility of a dual-band NSAT sensor for ...
  • Nuclear weapons capabilities and doctrines in North Korea 

   Author::Kippe, Halvor (2019-02-18)
   Det nordkoreanske atom- og missilprogrammet har hatt en akselerert utvikling under Kim Jong‑un. Vi har undersøkt offisielle nordkoreanske uttalelser om kjernevåpenbruk og analysert dem i en doktrinekontekst. Videre har ...
  • Nuclear weapons – worldwide situation 2021 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor; Enger, Elin; Schiller, Andreas (2021-09-14)
   This report is based on open sources and provides an overview of the current status and recent developments in the nuclear weapons arsenals of the world’s nine nuclear-weapon possessing states. The brief sections on each ...
  • Numerical modeling of single-layered piezoelectric elements 

   Thorvaldsen, Tom (2007)
   The focus of this report is on numerical simulation of piezoelectric materials. One example of such a material is quartz. By applying a pressure load to a piezoelectric material, electricity is generated – the so-called ...
  • Numerical prediction of long-range sound propagation - parametric uncertainty and atmospheric models 

   Waagan, Knut (2014-04-09)
   This short report is concerned with two related subtopics in long-range acoustical noise prediction: Atmospheric modelling and parametric uncertainty. It consists of summaries of recent research articles from the outdoor ...
  • Numerical simulation of light armour piercing ammunition against ceramics 

   Teland, Jan Arild (2005)
   Using the hydrocode Autodyn we perform numerical simulations of penetration into various combinations of ceramic armour and backing material. In particular we look at the penetration performance of two common 7.62 x 51 ...
  • Numerical simulation of light armour piercing ammunition against steel 

   Teland, Jan Arild (2005)
   Numerical simulations using the hydrocode Autodyn of two different armour piercing projectiles are performed against steel and ceramic targets. The results are compared with some experimental data available. A major problem ...
  • Numerical simulations of flow-induced vibrations on Orion P-3C 

   Reif, Bjørn Anders Pettersson; Wasberg, Carl Erik (2003)
   The radome mounted on the Orion P-3C has a significant adverse impact on the performance of the aircraft. Measurements have revealed low-frequency vibrations so severe that operational restrictions have been imposed. ...