Now showing items 1-20 of 26

  • Anbefalt metode for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret 

   Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian (2019-05-12)
   I dette notatet redegjør vi for utviklingen av to spørsmålsbatterier som vi anbefaler at Forsvaret bruker for å kartlegge omfang og type av mobbing og seksuell trakassering. Analysen er basert på en undersøkelse som ble ...
  • Anonymous tokens – implementation and development 

   Author::Knutsen, Teodor Dahl; Author::Manum, Tallak; Author::Strand, Martin (2022-01-18)
   Anonymous tokens can be used to provide one-time authentication for a service without revealing one’s identity, and has been used as a CAPTCHA replacement and to provide additional anonymity in the Norwegian COVID-19 ...
  • Aristeia tourniquet – clinical evaluation and user survey 

   Tansø, Rita; Larsen, Gunnar Magnus (2020-03-26)
   The company Aristeia has designed a new type of tourniquet. FFI has developed a prototype of the tourniquet, and carried out a clinical test on 17 volunteers in the Norwegian Armed Forces. For comparison, the current ...
  • Civilian and Private Actors’ Support of Ukrainian National Resistance 

   Amdal, Anne Sophie Delphin (2022-09-16)
   Civilian and private actors play an important role in Ukrainian national resistance efforts and are likely to be a feature of future conflicts. Studying their role in national resistance is therefore relevant. By identifying ...
  • Cooling and rewarming of hands of military conscripts 

   Teien, Hilde K.; Gulliksrud, Kristine; Mercer, James; Norheim, Arne Johan (2022-11-01)
   The key to successful cold weather operations is among others to maintain soldiers’ manual dexterity and tactile sensation. Cooling of the hands leads to loss of manual dexterity, and reduces operational capacity. This ...
  • Den nye russiske hærreserven – Russlands mobilisering av reservister innen rammen av BARS høsten 2021 

   Hakvåg, Una (2022-04-19)
   Høsten 2021 startet Russland mobilisering av reservister over store deler av landet til en stående hærreserve. Reservistene som tas opp i hærreserven vil få lønn fra forsvarsministeriet og bli innkalt til månedlige øvelser. ...
  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 og planperioden 2024–2025 

   Udal, Julie Helseth; Sendstad, Cecilie (2022-11-11)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 samt planperioden 2024–2025 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene.
  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2024 og planperioden 2025–2026 

   Sendstad, Cecilie; Wicken, Noah (2023-11-28)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2024 samt planperioden 2025–2026 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene. Russiske myndig--heter ...
  • Emerging technology concepts and defence planning in the Nordic countries 

   Andås, Harald Erik; Damsgaard, Bjarne; Kindvall, Göran; Rönnberg, Elisabeth; Solheim, Svein Otto; Suojanen, Marko (2016-02-01)
   This report communicates results from on-going studies of technology trends and their potential consequences for capability-based defence planning in the Nordic countries. The work is built on the analysis of the NordTech ...
  • Exploring Dynamic Inoperability Input-Output Modelling of Cascading Consequences in a Total Defence Perspective 

   Sellevåg, Stig Rune (2021-09-20)
   The purpose of this work was to explore how the so-called inoperability input-output model (IIM) can be used as a tool for investigating scenarios and resilience aspects in a Total Defence perspective. The results show ...
  • Genome Editing for Soldier Enhancement – trends and implications 

   Monsen, Ingunn Helene Landsend; Glenna, Susanne; Rjaanes, Mats (2020-10-22)
   This memo explores the emerging field of genome editing technology for soldier enhancement and maps out some possible applications of the technology and implications for military operations.
  • Hvordan påvirkes alderspensjonen dersom alle tillegg og overtid blir pensjonsgivende? 

   Elman, Elisabeth; Halvorsen, Ola Krogh (2021-08-09)
   Militært personell må ofte jobbe til ukurante tidspunkt, på ukurante steder og tidvis med økt risiko for liv og helse. Dette blir de kompensert for med ulike tillegg og overtid. De fleste tillegg og overtid er imidlertid ...
  • Integrating military systems using semantic web technologies and lightweight agents 

   Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell (2011)
   The primary objective when conducting operations according to NATO Network Enabled Capability (NNEC) is to attain information superiority in order to gain increased mission effectiveness. NNEC is based on an idea of a ...
  • Iridium Certus 700 IP Performance Testing 

   Author::Berg, Tore J.; Author::Mjelde, Terje (2021-06-07)
   In the last years there have been increased military and civilian activity in the Arctic. Earlier studies from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have concluded that a non-geostationary satellite system is ...
  • Konsekvenser av NATOs BNP-mål for Forsvarets langtidsplanlegging 

   Sendstad, Cecilie; Urdsøn, Erlend; Lamøy, Eirik; Eriksen, Sondre Hansen (2020-03-30)
   NATO-medlemslandene har blitt enige om å øke sine forsvarsbudsjetter mot to prosent av BNP innen 2024. I dette notatet tar vi for oss hvilken usikkerhet et slikt prosentmål kan innebære for Forsvaret, og hvilke utfordringer ...
  • LybinTCPserver 7.0.3 - interface description 

   Bøhler, Elin (2021-02-01)
   LYBIN is a robust, user friendly and fast acoustic ray-trace simulator. A broad set of parameters are used to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar ...
  • LybinTCPServer 7.0.5 - interface description 

   Bøhler, Elin Margrethe (2023-12-18)
   LYBIN is a robust, user friendly and fast acoustic ray-trace simulator. A broad set of parameters is used to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar ...
  • Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024 

   Sendstad, Cecilie; Udal, Julie Helseth (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03-22)
   Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene ...
  • Motivasjon for førstegangstjeneste – en kvantitativ analyse av sesjonsdata 2009–2019 

   Author::Køber, Petter Kristian (2020-06-04)
   I første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste. I over ti år har disse svarene vist at langt flere menn enn kvinner ...
  • Ny T35-bonus – virkninger på bonusutbeta-linger og ansiennitet 

   Reitan, Joachim; Hanson, Torbjørn; Lindgren, Petter Y. (2022-09-16)
   Forsvaret har innført en prøveordning hvor bonus til militært tilsatte på T35 betales underveis i tjenesteløpet. Formålet er å motivere personellet til å fortsette lenger i tjeneste. I dette notatet utfører vi en kvantitativ ...