Now showing items 2522-2541 of 2876

  • Tek14: stridskjøretøy for framtida : oversikt over utvalde utanlandske program 

   Eggereide, Bård (2004)
   This report gives a brief overview of several combat vehicle programs for the future. Both vehicles on the brink of service and combat vehicle programs under development for later introduction are discussed. Some general ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Teknologi, forsvar og forsvarsstrukturer 

   Solstrand, Ragnvald H. (2000)
   This report documents the work done under the Defense Analysis 2000 related to trends in technology development and how these trends may create new possibilities for cost effective systems and solutions in the force ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...
  • Teknologisk fordyrelse i Forsvaret 

   Dalseg, Roger (2003)
   In KOSTMOD, a long-term defence plan costing tool developed for the Norwegian Defence, annual growth rates (TKF-rates) are applied to current cost estimates to predict future acquisition costs for different equipment ...
  • Teknologisk innovasjon i Forsvaret 

   Bjørk, Hanne; Brunsvig, Christian; Gundersrud, Stein; Magnæs, Marianne; Mørkved, Torgeir; Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line; Hofoss, Espen; Aarønæs, Lars (2022-12-13)
   Historisk sett har militærteknologisk utvikling i all hovedsak vært drevet av statlig finansierte aktører. Utvikling og anskaffelser til Forsvaret har vært preget av langsiktige løp. Vesten har hatt et teknologiske ...
  • Teknologisk innovasjon med fart og retning i spesialstyrkene - en antroplogisk studie 

   Danielsen, Tone; Valaker, Sigmund (2012-06-22)
   Det tok et halvt år fra de norske spesialstyrkene startet utviklingen av prototypen til FACNAV-systemet (Forward Air Control and Navigation) til det ble brukt skarpt i utenlandsoperasjoner. I tillegg hadde de tatt frem ...
  • Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2012-03-26)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – breddestudie 

   Author::Engøy, Thor; Author::Botnan, Jan Ivar; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Frømyr, Tomas Roll; Author::Aronsen, Morten; Author::Stolpe, Audun; Author::Blix, Tom Arild; Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars (2017-10-27)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Denne ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – mønstergjenkjenning og maskinlæring 

   Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Engøy, Thor (2017-12-29)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Våren ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – sensorteknologi og maskinlæring for automatisering av postmottak 

   Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Aurdal, Lars; Author::Dyrdal Idar; Author::Engøy, Thor (2017-12-29)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Våren ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...
  • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
   Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
  • Teknologiske trender – mulige konsekvenser for Luftforsvaret 

   Rjaanes, Mats; Kalveland, Marte; Olsen, Karl Erik; Haugen, Reidar; Beadle, Alexander W.; Aarønæs, Lars (2020-08-19)
   Denne rapporten ser på hvordan ny teknologi vil kunne påvirke Luftforsvaret i løpet av de neste 10–40 år. Rapporten kommer med antagelser og vurderinger basert på observerte trender og analytiske slutninger. Rapporten ...
  • Teknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndighet 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erik; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (2021-12-21)
   Denne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- ...
  • Telemetrienkoder til bruk i vitenskapelige sonderaketter - dokumentasjon og bruksanvisning 

   Killingmo, Vidar; Brattli, Alvin; Angeltveit, Terje (2009)
   I perioden 2005 til 2007 ble det designet og produsert en ny telemetrienkoder på FFI til bruk i vitenskapelige sonderaketter. Denne rapporten er skrevet som en bruksanvisning og brukerveiledning til telemetrienkoderen ...
  • TEMPER simulations for 120 mm IM HE-T 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-11-17)
   Three of the IM threats, bullet impact, fragment impact and sympathetic reaction, have been studied by simulations with the MSIAC software TEMPER. TEMPER has been used to calculate the IM responses of 120 mm IM HE-T ...
  • TEMPER simulations of bullet impact and fragment impact tests of 155 mm shell filled with MCX-6100 composition 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-10-22)
   IM classification of munitions requires testing according to STANAG 4439 (1). All tests have to be performed unless the Threat Hazard Analysis shows that specific threats in the STANAG do not exist for the life cycle of ...
  • TEMPER simulations of MCX-6100 filled 155 mm shell - experimental properties, sympathetic reaction and fragmentation studies 

   Nevstad, Gunnar Ove (2015-10-22)
   IM classification of munitions requires testing according to STANAG 4439 (1). The exception is if the Threat Hazard Analysis shows that a specific threat in the STANAG does not exist for the life cycle of the munitions. ...