Now showing items 1-6 of 6

  • Formalizing swarm security 

   Strand, Martin (2022-01-24)
   Cheap, capable processors are becoming readily available, and these are being deployed to a wide variety of applications, ranging from internet-enabled refrigerators to swarms of specialised drones. As often is the case ...
  • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
   Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
  • Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten 

   Sellevåg, Stig Rune; Bergh, Arild; Bruvoll, Janita; Høibråten, Steinar; Jacobsen, Hedda Lærum; Strand, Martin; Barland, Bjørn (2021-05-20)
   Denne rapportens formål har vært å beskrive hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige utfordringsbildet som politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og påtalemyndigheten kan møte frem mot 2030. Det fremtidige ...
  • Security for Autonomous and Unmanned Devices: Cryptography and its Limits 

   Strand, Martin; Wiik, Jan Henrik (2022-02-07)
   We survey existing literature on protecting resource constrained autonomous and unmanned devices. The goal is to secure data both during transmission and at rest, also when facing highly skilled and motivated adversaries. ...
  • Teknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndighet 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erik; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (2021-12-21)
   Denne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- ...
  • Testing av kvantesikre kandidatalgoritmer på en mikrokontroller – Norges sikreste chat 

   Kristensen, Ella Wolff; Ellingsen, Ludvig; Strand, Martin (2020-11-19)
   Både sivilt og militært baserer vi oss stadig mer på mange store og små digitale enheter som kommuniserer med hverandre. Enhetene skal helst være billige, og med det følger det begrenset ytelse og lagringsplass. Likevel skal ...