Now showing items 1-2 of 2

  • Næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser 

   Shahzadm, Ali; Skogstad, Arne K.; Skøelv, Åge; Warberg, Erik N.; Willassen, Einar (2007)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) gjennomført et oppdrag for å utarbeide grunnlagsmateriale til departementets utarbeidelse av en helhetlig strategi for de næringspolitiske ...
  • Policy og praksis for gjenkjøp - en komparativ studie av sju nasjoner 

   Skøelv, Åge; Bjørk, Hanne Marit (2006)
   The Norwegian offset guidelines are up for revision, and this study has been part of a process of establishing a new Norwegian offset policy and practice. The purpose of this report has been to conduct a comparative study ...