Now showing items 1-14 of 14

  • Brukermanual til datastøtteverktøy - tiltak for fysisk sikring av Forsvarets objekter 

   Prydz, Petter Andre (2002)
   Measures for physical security of military objects have been proposed in an earlier work (FFI/RAPPORT-2000/06432 “Method for evaluating the security of military installations”). This report is the user manual for a computer ...
  • Development of a chemical, atomic and toxic compound surveillance system - CATSS 

   Tørnes, John Aasulf; Gran, Hans Christian; Pedersen, Bjørn; Opstad, Aase Mari; Prydz, Petter Andre; Wiik, Øyvind; Nordahl, Anders (2004)
   A demonstrator of an automatic surveillance system for chemical, radiological and toxic compounds, called CATSS, has been developed at FFI. The system contains several commercially available detectors integrated into CATSS. ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014 

   Nybakke, Even; Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Prydz, Petter Andre; Voie, Øyvind Albert (2015-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015 

   Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2016-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

   Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Sluttrapport for prosjekt: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-08-14)
   FFI har i perioden 2009-2012 tilrettelagt forsvarssektorens miljødatabase (MDB) for forsvarssektorens behov gjennom prosjekt 1153: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase, finansiert ...
  • Systemdokumentasjon over datastøtteverktøy - tiltak for fysisk sikring av Forsvarets objekter 

   Prydz, Petter Andre (2002)
   Measures for physical security of military objects have been proposed in an earlier work (FFI/RAPPORT-2000/06432 “Method for evaluating the security of military installations”). This report describes the system documentation ...
  • Testing of CATSS at NOBLE Force Protection Concept Experiment in Kirkenes 22-24 November 2004 

   Tørnes, John Aasulf; Prydz, Petter Andre (2005)
   The Chemical Atomic and Toxic compound Surveillance System (CATSS) was tested during the Force Protection Concept Experiment organised by NOBLE in Kirkenes 22-24 November 2004. In this experiment the CATSS system was tested ...
  • Testing of the Chemical, Atomic and Toxic compound Surveillance System - CATSS 

   Tørnes, John Aasulf; Prydz, Petter Andre; Nilssen, Jan R.; Sagsveen, Bendik (2007)
   A first prototype of the Chemical, Atomic and Toxic compound Surveillance System (CATSS) has been developed at FFI. The prototype has been tested during winter conditions at FFI and has been field tested at Ørland Main ...