Now showing items 1-3 of 3

  • Bakgrunnsstudie til metode for identifisering ig rangering av kritiske samfunnsfunksjoner 

   Sørli, Kjetil; Henriksen, Stein; Bogen, Lene; Mørkestøl, Kristin (2007)
   Denne rapporten er en bakgrunnsstudie til BAS5-prosjektets rapport om en metode for å identifisere og rangere kritiske samfunnsfunksjoner og IKT-systemer. Den ivaretar behovet for dokumentasjon for metoderapporten, og ...
  • Håndtering av IKT-kriser : aktører og roller 

   Bogen, Lene; Mørkestøl, Kristin (2005)
   This report presents an analysis and overview of the different actors involved in ICT crisis management in Norway. It particularly studies the responsibilities, roles and the measures available, and also gives an introduction ...
  • ICT crisis management - actors and roles 

   Mørkestøl, Kristin; Bogen, Lene (2006)
   This report is an extended abstract/short version of a similar report in Norwegian. It presents an analysis and overview of the different actors involved in ICT crisis management in Norway. It looks at the responsibilities, ...