Now showing items 1-2 of 2

  • The 2006 Russian-Ukrainian gas crisis - causes and potential for repetition 

   Koren, Knut Magnus; Bukkvoll, Tor (2007)
   Denne rapporten diskuterer årsakene til gasskrisen mellom Russland og Ukraina i januar 2006, og analyserer potensialet for at en lignende krise kan oppstå mellom de to landene på et senere tidspunkt. Denne tematikken er ...
  • Military reform in Ukraine 2000-2007 

   Bukkvoll, Tor; Koren, Knut Magnus (2007)
   I de første 10 årene etter Ukrainas uavhengighet i 1991 hadde landet ingen gjennomtenkt retning på sin reform av de militære styrkene. I praksis bestod “reformen” i at den eksisterende organisasjonen mistet store mengder ...