Now showing items 1-5 of 5

  • Ambiguitetshåndtering ved hjelp av pulskoding i et satellittbasert SAR-system 

   Knapskog, Atle Onar (2017-03-13)
   Denne utredningen har bakgrunn i en mulighetsstudie av norsk syntetisk apertur-radar (SAR)- satellitt for havovervåkning. Her er ambiguiteter, eller flertydigheter, blitt identifisert som en viktig utfordring. Ambiguiteter ...
  • Classification of Ships Using Real and Simulated Data in a Convolutional Neural Network 

   Ødegaard, Nina; Knapskog, Atle Onar; Cochin, Christian; Louvigne, Jean Christophe (2016)
   Convolutional neural networks (CNNs) have recently been applied successfully in large scale image classification competitions for photographs found on the Internet. As our brains are able to recognize objects in the images, ...
  • Forutsetninger og metoder for klassifikasjon av skip i ISAR-bilder 

   Knapskog, Atle Onar (2008)
   Syntetisk Aperture Radar (SAR) og Invers Syntetisk Aperture Radar (ISAR) er teknikker for høyoppløselig avbildning. Denne rapporten ser på mulighetene for å utvikle og ta i bruk et system for automatisk klassifikasjon av ...
  • Klassifisering av skip ved bruk av ISAR 

   Knapskog, Atle Onar (2003)
   ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) is a radar mode for high-resolution imaging of moving targets. Airborne ISAR has a potential for long-range ship classification. This report presents a method for automatic ship ...
  • Målekampanjer med PicoSAR i Oslo havn og Kjellerområdet høsten 2011 

   Knapskog, Atle Onar; Ødegaard, Nina (2011-11-09)
   Denne rapporten beskriver en serie av målinger som er gjort med radarsystemet PicoSAR fra helikopter i Oslo havn og Kjellerområdet høsten 2011. Rapporten er hovedsakelig en dokumentasjon av planlegging og gjennomføring av ...