Now showing items 1-1 of 1

    • Modell for vurdering av operativ effekt av ulike AUV-konfigurasjoner 

      Hellesnes, Jørn-Ivar; Bjørnsgaard, Torolv; Jørgensen, Christian (2008)
      Denne rapporten er en delleveranse fra FFI-prosjekt 1040, AUV for kyststrid. Rapporten beskriver en modell for vurdering av operativ effekt av ulike konfigurasjoner av Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Konseptutvikling ...