Now showing items 1-3 of 3

  • Metode for konseptutvikling 

   Stensrud, Rune; Rutledal, Frode; Hellesnes, Jørn-Ivar; Danjord, Frank (2007)
   Denne rapporten er hovedleveransen fra FFI-prosjekt 1042, Metode for konseptutvikling (METEK), og hensikten med den er å gi anbefalinger i forhold til hvordan konseptutvikling bør foregå i det norske Forsvaret i tiden ...
  • Modell for vurdering av operativ effekt av ulike AUV-konfigurasjoner 

   Hellesnes, Jørn-Ivar; Bjørnsgaard, Torolv; Jørgensen, Christian (2008)
   Denne rapporten er en delleveranse fra FFI-prosjekt 1040, AUV for kyststrid. Rapporten beskriver en modell for vurdering av operativ effekt av ulike konfigurasjoner av Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Konseptutvikling ...
  • Sluttrapport for METTRANS: En modell for utvikling av operativ effekt av landkomponenten i det norske Forsvaret 

   Stensrud, Rune; Bjørnsgaard, Torolv; Hellesnes, Jørn-Ivar (2007)
   vurdering av operativ effekt. Rammeverket er satt inn i sammenhengen av konseptutvikling der målsettingen er å utvikle konsepter som gjør landkomponenten bedre i stand til å løse sine oppdrag. Rammeverket understreker ...