Now showing items 1-3 of 3

  • Er det forskjell i fysisk respons og restitusjon mellom kvinner og menn etter krevende militære feltøvelser? 

   Teien, Hilde K.; Tansø, Rita; Gulliksrud, Kristine; Martini, Svein; Valnes, Thomas A.; Raustøl, Marius; Aandstad, Anders; Vikmoen, Olav (2020-06-18)
   Krevende militære feltøvelser kjennetegnes av et høyt fysisk aktivitetsnivå, ofte kombinert med utilstrekkelig matinntak og søvn. Tidligere forskning har vist at slike øvelser fører til tap av både kroppsvekt, kroppsfett ...
  • Kartlegging av tilfredshet med Forsvarets spisemesser 

   Gundersen, Yngvar; Melnes, Marte; Stenberg, Pål H.; Gulliksrud, Kristine (2016-05-25)
   Tilbudet i spisemessene bidrar vesentlig til soldatenes trivsel, motivasjon og fysiske yteevne. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse som ble gjennomført i perioden november 2014–februar 2015 for å ...
  • Sex differences in the physiological response to a demanding military field exercise 

   Vikmoen, Olav; Teien, Hilde Kristin; Raustøl, Marius Løvic; Aandstad, Anders; Tansø, Rita; Gulliksrud, Kristine; Skare, Magnhild; Raastad, Truls (2020)
   Purpose To investigate sex differences in the effect of a military field exercise on physical performance, body composition, and blood biomarkers. Methods Measurements were done in 23 male and 12 female conscripts ...