Now showing items 1-1 of 1

    • Outsourcing i forsvaret - et rammeverk for vurdering av kandidater 

      Kvalvik, Sverre; Fjell, Kenneth (2011-01-06)
      Forsvaret har til alle tider i større eller mindre grad samhandlet med privat sektor. Særlig skjøt dette fart med den kalde krigens slutt og nye styringsprinsipper i offentlig sektor på 1980-tallet. Oppmerksomheten rundt ...