Now showing items 1-1 of 1

    • Norsk sjømakt 2030 - globale utviklingstrekk 

      Betten, Stian; Borgen, Per Christian; Knutsen, Bjørn Olav; Aas, Johan; Åtland, Kristian (2011-08-08)
      FFI-prosjektet ”Norsk Sjømakt 2030” (Sjømaktprosjektet) har som ambisjon å bidra til å kartlegge faktorer og sammenhenger som kan tenkes å påvirke sjømaktens anvendelse og anvendelighet i et lengre tidsperspektiv, herunder ...