Now showing items 1-1 of 1

    • Viljeshandlinger mot kollektivtransport i storbyer : trusler og tiltak 

      Fridheim, Håvard; Schjelderup, Tor-Erik; Borander, Andreas (2009)
      Rapporten presenterer overordnede resultater etter et oppdrag om risikovurdering av kollektivtrafikken i Oslo mot viljeshandlinger, spesielt terror og sabotasje. Arbeidet ble startet opp høsten 2007 og avsluttet våren ...