Now showing items 1-1 of 1

    • Situasjonsforståelse ved sammensatte trusler - et konseptgrunnlag 

      Author::Malerud, Stein; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Toverød, Narve (2021-02-02)
      God situasjonsforståelse er en forutsetning for å kunne ta gode og tidsriktige beslutninger, men den utfordres i møte med sammensatte trusler. Hensikten med denne rapporten er å støtte utviklingen av et konsept for å ...