Now showing items 1-3 of 3

  • Experimenting with a big data infrastructure for multimodal stream processing 

   Author::Stolpe, Audun; Author::Hansen, Bjørn Jervell; Author::Halvorsen, Jonas; Author::Opland, Eirik Jensen (2020-01-16)
   It is an important part of the Armed Forces’ activities to monitor Norwegian land areas, the airspace, the sea and cyberspace. This surveillance supports both traditional tasks such as defending sovereignty or crisis and ...
  • Stordatasystemer og deres egenskaper 

   Author::Stolpe, Audun; Author::Hansen, Bjørn Jervell; Author::Halvorsen, Jonas (2019-03-25)
   Begrepet stordata er på mange måter mer dekkende som en betegnelse for en samfunnsutvikling enn for en bestemt teknologi, og har så langt ikke fått noen entydig definisjon. Isteden karakteriseres stordata som regel ved ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – breddestudie 

   Author::Engøy, Thor; Author::Botnan, Jan Ivar; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Frømyr, Tomas Roll; Author::Aronsen, Morten; Author::Stolpe, Audun; Author::Blix, Tom Arild; Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars (2017-10-27)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Denne ...