Now showing items 1-3 of 3

  • Cloud-based decision support system for planning military operations 

   Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Rise, Ørjan Rogne; Author::Hannay, Jo Erskine; Author::Wold, Roar; Author::Matlary, Philip (2020-02-21)
   When planning a military operation, it is important to explore possibilities and understand consequences of the plan. To this end, wargaming can be used for assessing possible courses of action (COA) for own and enemy ...
  • Den autonome framtid 

   Author::Bruvoll, Solveig; Author::Geilhufe, Marc; Author::Haavardsholm, Trym Vegard; Author::Moen, Jonas; Author::Pettersen, Andre; Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Aarønæs, Lars; Author::Hofoss, Espen (2019-09-17)
   Framtiden er ubemannet. Autonom betyr uavhengig. Med autonome systemer mener vi maskiner som løser opp-gaver på egen hånd. Det investeres store summer i slik teknologi både sivilt og militært. Grensene for hva autonome ...
  • Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk 

   Author::Sellevåg, Stig Rune; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita Andreassen; Author::Buvar, Paul Magnus Hjertvik; Author::Fardal, Harald; Author::Farsund, Bodil; Author::Fykse, Else-Marie; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Hellesø-Knutsen, Kristin; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Nystuen, Kjell Olav; Author::Olsen, Richard; Author::Seehuus, Rikke Amilde (2020-02-02)
   Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og ...