Now showing items 1-1 of 1

    • Gimlemoen skyte- og øvingsfelt - metallnivåer i vann, sediment og fisk 

      Author::Mariussen, Espen; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Heier, Lene Sørlie; Author::Teien, Hans Christian; Author::Pettersen, Marit Nandrup; Author::Rosseland, Bjørn Olav; Author::Salbu, Brit (2020-11-25)
      Tidligere overvåkningsstudier har vist utlekking av metaller og metalloider som bly (Pb), kobber (Cu) og antimon (Sb) i bekker som renner ut fra Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Dette har ført til at fiskevann ...