Now showing items 1-1 of 1

    • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018 

      Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter (2019-03-06)
      Sammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til ...