Now showing items 1-3 of 3

  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2017 

   Author::Pedersen, Jon Olav (2018-11-13)
   Hovedtall for norsk forsvarsindustri Tabell 0.1 Hovedtall for norsk forsvarsindustri. Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. ...
  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2016 

   Author::Pedersen, Jon Olav (2017-11-06)
   Med unntak av “innkjøpskostnader” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2015. Det bør bemerkes en ytterligere svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 5 prosent. ...
  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2018 

   Author::Pedersen, Jon Olav (2019-09-17)
   Statistikken for 2018 viser en nedgang i antall forsvarsvirksomheter, fra 116 virksomheter i 2017 til 104 virksomheter i 2018. Nedgangen er primært knyttet til mikrovirksomhetene. Det er også en nedgang i alle omsetningstall, ...