Now showing items 1-4 of 4

  • Anvendelser av SAR-bilder fra satellitter over land 

   Author::Lillestøl, Reidar L.; Author::Eldhuset, Knut; Author::Hannevik, Tonje Nanette; Author::Knapskog, Atle Onar; Author::Olsen, Richard; Author::Viken, Kjell (2019-10-01)
   Denne rapporten gir en bred oversikt over mulighetene for bruk av SAR-bilder (bilder fra syntetisk apertur-radar) over land. Fordi kvaliteten på og tilgangen til radarbilder blir bedre, og fagfeltet går videre, kan SAR-bilder ...
  • Automatic ship detection and confidence estimates 

   Author::Hannevik, Tonje Nanette; Author::Olsen, Richard (2017-12-18)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been doing research on ship detection in Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery since the late 1980’s, and the Norwegian Armed Forces have used SAR images operationally ...
  • Military use of space - WP1 space-based geospatial intelligence 

   Author::Eldhuset, Knut; Author::Lensjø, Øyvind K.; Author::Weydahl, Dan Johan; Author::Olsen, Richard; Author::Broek, Bert van der (TNO); Author::Dekker, Robert (TNO); Author::van Persie, Mark (NLR); Author::Noorbergen, Hein (NLR); Author::Oostdijk, Arjen (NLR); Author::van Swol, Rob (NLR) (2017-12-18)
   SMART MILSpace er et prosjekt hvor Norge og Nederland samarbeider strategisk om militær romforskning. Prosjektet startet i 2013, og del en ble avsluttet desember 2016. Dette er en sluttrapport som oppsummerer arbeidet som ...
  • Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk 

   Author::Sellevåg, Stig Rune; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita Andreassen; Author::Buvar, Paul Magnus Hjertvik; Author::Fardal, Harald; Author::Farsund, Bodil; Author::Fykse, Else-Marie; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Hellesø-Knutsen, Kristin; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Nystuen, Kjell Olav; Author::Olsen, Richard; Author::Seehuus, Rikke Amilde (2020-02-02)
   Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og ...