Now showing items 1-1 of 1

    • Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2017 

      Author::Eifring, Synnøve; Author::Hammer, Anne-Lise; Author::Musæus, Caroline (2018-06-13)
      Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2017. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og ...