Now showing items 1-3 of 3

  • Gimlemoen skyte- og øvingsfelt - metallnivåer i vann, sediment og fisk 

   Author::Mariussen, Espen; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Heier, Lene Sørlie; Author::Teien, Hans Christian; Author::Pettersen, Marit Nandrup; Author::Rosseland, Bjørn Olav; Author::Salbu, Brit (2020-11-25)
   Tidligere overvåkningsstudier har vist utlekking av metaller og metalloider som bly (Pb), kobber (Cu) og antimon (Sb) i bekker som renner ut fra Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Dette har ført til at fiskevann ...
  • Overvåking av sauer på Leksdal skyte- og øvingsfelt 

   Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Mariussen, Espen (2017-12-06)
   Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) inneholder metallforurensinger som bly (Pb) og kobber (Cu) fra ammunisjonsrester. Norske SØF er sjelden inngjerdet og kan derfor være en del av utmarksbeitet for dyr fra nærliggende ...
  • Sammenlikning av metoder for å måle og modellere biotilgjengelighet av metaller i avrenningsvann fra skyte- og øvingsfelt 

   Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen. Ida Vaa; Author::Mariussen, Espen (2018-11-20)
   Avrenningsvann fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt kan inneholde konsentrasjoner av bly (Pb), kobber (Cu), sink (Zn) og antimon (Sb) som kan utgjøre en risiko for skadelige effekter på vannlevende organismer. Det er først ...