Now showing items 1-1 of 1

    • Fremstilling og karakterisering av polymermatriser 

      Author::Løberg, Lise Pernille (2019-12)
      Dette arbeidet omhandler studier av polymermatriser som kan være aktuelle som bindemidler i fast rakettdrivstoff. I alt 37 polyuretanprøver ble fremstilt, der en rekke parametere ble variert, blant annet prepolymer, ...