Now showing items 1-7 of 7

  • Friskere, raskere, sterkere? – en kvantitativ analyse av medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste 

   Author::Køber, Petter Kristian (2017-08-31)
   Medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste er viktige, ikke bare for at Forsvaret skal få godt egnede soldater, men også for at de vernepliktige ikke skal utsettes for urimelige belastninger og påkjenninger. Hvis ...
  • Førstegangstjenesten som rekrutteringsbrønn for videre karriere i Forsvaret - en tverrfaglig studie 

   Author::Køber, Petter Kristian; Author::Hellum, Nina; Author::Hanson, Torbjørn (2019-10-10)
   I denne studien har vi benyttet kvalitative og kvantitative metoder for å studere hvordan førstegangstjenesten fungerer som en rekrutteringsbrønn for Forsvaret. Analysen er basert på registerdata for soldater født i ...
  • Hvordan styrke forsvaret av Norge? - Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024) 

   Author::Skjelland, Espen; Author::Glærum, Sigurd; Author::Beadle, Alexander William; Author::Endregard, Monica; Author::Guttelvik, Mona Sagsveen; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Mørkved, Torgeir; Author::Olsen, Karl Erik; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Voldhaug, Jan Erik; Author::Åtland, Kristian (2019-02-04)
   For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har ...
  • Metodeutvikling for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret 

   Author::Rones, Nina; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Fasting, Kari; Author::Sand, Trond Svela (2018-01-31)
   Flere studier og undersøkelser har vist at både kvinner og menn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Dette har uheldige konsekvenser for de som utsettes for disse handlingene, og er ødeleggende for ...
  • Motivasjon for førstegangstjeneste – en kvantitativ analyse av sesjonsdata 2009–2019 

   Author::Køber, Petter Kristian (2020-06-04)
   I første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste. I over ti år har disse svarene vist at langt flere menn enn kvinner ...
  • Rekruttering fra førstegangstjeneste -en statistisk analyse 

   Author::Køber, Petter Kristian; Author::Hanson, Torbjørn (2019-10-10)
   Førstegangstjenesten blir stadig viktigere for rekrutteringen til en militær karriere i Forsvaret. Med innføringen av allmenn verneplikt har Forsvaret muligheten til å velge blant alle kvinner og menn i de aktuelle ...
  • Selekteres de riktige personene til dagens Forsvar? -beskrivelse av dagens seleksjonsordning til førstegangstjenesten 

   Author::Teien, Hilde Kristin; Author::Aandstad, Anders; Author::Gulliksrud, Kristine; Author::Kåsin, Jan Ivar; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Lereggen, Finn Arne; Author::Rones, Nina; Author::Sagen, Terje; Author::Gjein, Gaute; Author::Garang, Stein; Author::Thorsby, Grete; Author::Lang-Ree, Ole Christian; Author::Eriksen, Christoffer; Author::Voie, Øyvind (2019-09-09)
   I Norge har vi kjønnsnøytral verneplikt (allmenn verneplikt) som vil si at alle unge menn og kvinner må delta i seleksjonsprosessen til førstegangstjeneste. Førstegangstjenesten er en lovpålagt tjeneste hvor hensikten er ...