Now showing items 1-4 of 4

  • Anvendelser av SAR-bilder fra satellitter over land 

   Author::Lillestøl, Reidar L.; Author::Eldhuset, Knut; Author::Hannevik, Tonje Nanette; Author::Knapskog, Atle Onar; Author::Olsen, Richard; Author::Viken, Kjell (2019-10-01)
   Denne rapporten gir en bred oversikt over mulighetene for bruk av SAR-bilder (bilder fra syntetisk apertur-radar) over land. Fordi kvaliteten på og tilgangen til radarbilder blir bedre, og fagfeltet går videre, kan SAR-bilder ...
  • Automatic ship detection and confidence estimates 

   Author::Hannevik, Tonje Nanette; Author::Olsen, Richard (2017-12-18)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been doing research on ship detection in Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery since the late 1980’s, and the Norwegian Armed Forces have used SAR images operationally ...
  • Literature review on estimating ice thickness 

   Author::Hannevik, Tonje Nanette (2017-12-19)
   This report is a literature review on how to estimate ice thickness using satellite altimeter and satellite SAR. A presentation is given on ice, the properties of ice and on how sea ice and the ocean reflect back to the ...
  • Literature review on ship and ice discrimination 

   Author::Hannevik, Tonje Nanette (2017-11-14)
   Ice melting in the Arctic leads to more ship traffic, fishing, and new opportunities for oil searching and production in the High North. Maritime Domain Awareness (MDA) is of interest for Norway, and thus it is of ...