Now showing items 1-1 of 1

    • 10 år med russisk forsvarsmodernisering 

      Author::Bukkvoll, Tor; Author::Glærum, Sigurd; Author::Hakvåg, Una; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Åtland, Kristian (2017-11-24)
      Denne utgaven av Viten er å betrakte et sluttprodukt fra forskningsprosjektet «Russlands militære maktmidler og bruken av dem». Den føyer seg inn i en lang rekke FFI-publikasjoner om Russland og russisk forsvarsutvikling. ...