Now showing items 1-2 of 2

  • Hvordan styrke forsvaret av Norge? - Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024) 

   Author::Skjelland, Espen; Author::Glærum, Sigurd; Author::Beadle, Alexander William; Author::Endregard, Monica; Author::Guttelvik, Mona Sagsveen; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Mørkved, Torgeir; Author::Olsen, Karl Erik; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Voldhaug, Jan Erik; Author::Åtland, Kristian (2019-02-04)
   For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har ...
  • Prinsipper for norsk avskrekking – en operasjonsanalytisk tilnærming 

   Author::Guttelvik, Mona Sagsveen; Author::Hennum, Alf Christian (2019-05-08)
   Forsvarets oppgave nummer 1 er å «Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar». I denne rapporten diskuterer vi hva som kan ligge i «troverdig avskrekking» ved å bruke operasjonsanalyse som verktøy. ...