Now showing items 1-1 of 1

    • Sammensatte læringssystemer og læringsfellesskap på nett 

      Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Darisiro, Ramin; Author::Langvik, Gerny; Author::Gran, Cecilie Jackbo (2017-12-06)
      Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomført en omfattende casestudie for å undersøke betydningen av sammensatte læringssystemer som et rammeverk for mer fleksibel læring ...