Now showing items 1-2 of 2

  • En morfologisk analyse av tilsiktede uønskede handlinger rettet mot Forsvarets informasjonsinfrastruktur 

   Author::Farsund, Bodil Hvesser; Author::Enemo, Geir (2018-03-21)
   Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) skal knytte sammen Forsvarets sensorer, effektorer og beslutningstakere slik at disse kan samvirke på en effektiv måte. INI er derfor en kritisk ressurs i Forsvaret, og det kan ...
  • Sikkerhetsutfordringer i fremtidens EKOM-tjenester 

   Author::Bentstuen, Ole Ingar; Author::Farsund, Bodil Hvesser; Author::Øverlier, Lasse; Author::Køien, Geir (2018-02-01)
   Denne rapporten beskriver viktige trender innen digitale verdikjeder og sikkerhetsmessige konsekvenser for virksomheter og samfunnet. Tidsrammen er satt til fem år. Bakgrunnen for rapporten er at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ...