Now showing items 1-2 of 2

  • Anvendelser av SAR-bilder fra satellitter over land 

   Author::Lillestøl, Reidar L.; Author::Eldhuset, Knut; Author::Hannevik, Tonje Nanette; Author::Knapskog, Atle Onar; Author::Olsen, Richard; Author::Viken, Kjell (2019-10-01)
   Denne rapporten gir en bred oversikt over mulighetene for bruk av SAR-bilder (bilder fra syntetisk apertur-radar) over land. Fordi kvaliteten på og tilgangen til radarbilder blir bedre, og fagfeltet går videre, kan SAR-bilder ...
  • Military use of space - WP1 space-based geospatial intelligence 

   Author::Eldhuset, Knut; Author::Lensjø, Øyvind K.; Author::Weydahl, Dan Johan; Author::Olsen, Richard; Author::Broek, Bert van der (TNO); Author::Dekker, Robert (TNO); Author::van Persie, Mark (NLR); Author::Noorbergen, Hein (NLR); Author::Oostdijk, Arjen (NLR); Author::van Swol, Rob (NLR) (2017-12-18)
   SMART MILSpace er et prosjekt hvor Norge og Nederland samarbeider strategisk om militær romforskning. Prosjektet startet i 2013, og del en ble avsluttet desember 2016. Dette er en sluttrapport som oppsummerer arbeidet som ...