Now showing items 1-2 of 2

  • Hva er egentlig verdivurdering? 

   Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita; Author::Nystuen, Kjell Olav (2018-07-04)
   Denne rapporten kartlegger hva som menes med verdivurdering som et virkemiddel i arbeidet med forebyggende sikkerhet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har, på oppdrag fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), gjennomført ...
  • Resiliens – hva er det og hvordan kan det integreres i risikostyring? 

   Author::Stavland, Brynhild; Author::Bruvoll, Janita (2019-03-15)
   FFI har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å studere mulige metoder for å kartlegge tverrsektorielle sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner. Denne studien er et bidrag i dette arbeidet, med vekt på ...