Now showing items 1-1 of 1

    • Teknologiske muligheter for Tolletaten – breddestudie 

      Author::Engøy, Thor; Author::Botnan, Jan Ivar; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Frømyr, Tomas Roll; Author::Aronsen, Morten; Author::Stolpe, Audun; Author::Blix, Tom Arild; Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars (2017-10-27)
      Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Denne ...